Menü

MENÜ

Üyelik

Giriş Yapın
KULLANIM Koşulları ve Yasal Uyarı KULLANIM Koşulları ve Yasal Uyarı
Eklendiği Tarih: 03/08/2022


1.     Bu site Muzayede Com Bilişim Hizmetleri ve Muzayedecilik A.Ş. (“muzayedecom”) tarafından işletilmekte ve resmi kayıtlı ofisi Maslak Polaris Plaza Ahi Evran Caddesi
No:21 Kat 22, 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunmaktadır. http://www.muzayede.com web sayfasını (SİTE) ziyaret ederek
 site kullanım şartlarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; aşağıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. 

 

2.     Doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriği Muzayedecom’un yazılı onayı olmadan dağıtılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, işlenemez veya başka bir şekilde kullanılamaz. 

3.     Muzayedecom web sayfasında yer alan ya da muzayedecom aracılığı ile verilen bilgiler, herhangi bir şekilde tavsiye olarak kullanılmamalıdır. Burada yer alan bilgilerin, mümkün olduğu kadar kapsamlı ve eksiksiz olmasına gayret edilmiştir. Bununla birlikte, Muzayedecom herhangi bir ihbarda bulunmaksızın, fiyatlarda, renklerde, malzemelerde, ekipmanlarda, teknik özelliklerde, modellerde ve bulunabilirlikte herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. 

4.     Muzayedecom web sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Muzayedecom sorumlu değildir.  

5.     Başkalarının Muzuayedecom’un web sitesini kullanımını kısıtlanamaz, engel olunamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edilemez, Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal gönderilemez. 

6.     Bilgisayar donanımınızı etkileyen virüs saldırılarından ve Site’den edindiğiniz bilgilere istinaden oluşan kayıp ve hasarlar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Muzayedecom Site’nin günün 24 saati ulaşılabilir olması için gerekli çabayı gösterecektir. Bununla birlikte, Muzayedecom Site’nin herhangi bir anda ya da herhangi bir süre boyunca erişilemez durumda olmasından sorumlu tutulamaz.

 

7.     Site kullanıcıları, web sitesi çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler.

 

8.       Muzayedecom gizlilik politikasına tabi olan kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler dışında, Site’ye ilettiğiniz ya da gönderdiğiniz herhangi bir materyal gizli olmayan ve mülkiyete konu olmayan materyal olarak kabul edilir. Muzyaedecom bu materyaller ile ilgili olarak herhangi bir yükümlülük kabul etmemektedir. Mzuayedecom ve görevlendirdiği şahıslar; bu materyali ve veriyi, görüntüyü, sesi, metni ve bunlar içerisinde yer alan diğer şeyleri herhangi bir amaç için kopyalamak, ifşa etmek, dağıtmak, bünyesinde barındırmak ya da başka bir şekilde kullanmakta serbesttir.

 

9.       Site’de, bu siteden tamamen bağımsız ve Muzayedecom’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine linkler bulunabilir. Muzayedecom bu sitelerde bulunan bilgilerinin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında Mzuayedecom’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcının bu internet sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve Muzayedecom’un izni dışındadır.

 

10.   Muzayedecom, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon araması ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle Muzayedecom’un, kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Kullanıcı, her zaman sebep göstermeksizin Muzayedecom’a yazılı bildirimde bulunarak bu izni geri almaya yetkilidir.

 

11.   Bu sitenin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar, ikonlar, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, alan adı, genel görünüm ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, sayılanlarla sınırlı olmaksızın yayınlanan tüm bilgi ve veriler Muzayedecom veya lisans veren veya marka sahiplerine aittir. Bunlar, sahiplik durumuna göre, Muzayedecom veya lisans veren veya marka sahiplerinin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde işlenemez, kopyalanamaz, iletilemez, yayılamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, kullanılamaz ve kalıcı olarak indirilemez. Aksi uygulamalar hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Muzayedecom’un yasalardan kaynaklanan tüm hakları saklıdır.

 

12.   Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.

 

13.   Site’de sunulan hizmetler, Muzayedecom tarafından Kullanıcı’ya otomobil satma taahhüdünde bulunulduğu anlamına gelmez. Kullanıcı, Muzayedecom’un kendisine otomobil satma zorunluluğunun bulunmadığını, otomobil satma kararının sadece Muzayedecom’a ait olduğunu, otomobil satışının tamamlanması için Muzayedecom’un onayının bulunması gerektiğini,Muzayedecom ile otomobil satış sözleşmesinin ayrıca yapılacağını ve ancak bu otomobil satış sözleşmesinin karşılıklı imzalanması ile otomobil satışının yapılabileceği, sebebi ne olursa olsun İMuzayede’un otomobil satmaması, otomobil satışına onay vermemesi ve/veya otomobil satış sözleşmesini imzalamaması halinde herhangi bir hak, alacak ve/veya zarar tazmini talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

14.   Muzayedecom, herhangi bir anda ve zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak Site’yi, içeriğini, site ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün ve bilgileri, güncelleme, değiştirme, geçici veya sürekli olarak durdurma, sonlandırma ve kapatma, "Kullanım Şartları" nı değiştirme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir. Bu nedenle “Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarı” sayfası düzenli olarak takip edilmelidir. Muzayedecom, Site’ye erişimin kesintiye uğramasından, Site’nin geçici olarak ya da tamamen kapatılmasından doğacak zararlardan sorumlu değildir.

 

15.   Site kullanıcıları, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Site ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık, İstanbul Mahkemeleri tarafından Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca çözüme kavuşturulacaktır.