Menü

KATEGORİLER
MENÜ

Üyelik

Giriş Yapın
Üye Olun
Üyelik Sözleşmesi Üyelik Sözleşmesi
Eklendiği Tarih: 18/07/2019

Muzayede.com Üyelik Sözleşmesi

 

 

1 - Taraflar

Web Sitesi, Mecidiyeköy Mahallesi, Maslak Polaris Plaza Ahi Evran Caddesi No:21 Kat 22, 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Muzayede Com Bilişim Hizmetleri ve Müzayedecilik  A.Ş. (“Şirket”) tarafından yönetilmektedir.

 

Üye.

 

Satıcı.

 

Üye, Sözleşme’nin Şirket tarafından onaylanması ile yürürlüğe gireceğini ve bu Sözleşme’ye uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedirler. 

 

Şirket, Üye ve Satıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

2 - Tanımlar

Açık Artırma”; Katılımcı ile Satıcı arasında ileride gerçekleştirilebilecek satış sözleşmesinde uygulanabilecek bedelin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen, her bir İlan için Teklif toplanan, detayları ilgili İlan’da belirlenen sistemi,

Canlı Müzayede” Katılımcı ile Satıcı arasında ileride gerçekleştirilebilecek satış sözleşmesinde uygulanabilecek bedelin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen, her bir İlan özelinde bedelin Canlı Müzayede sisteminden (katılımcıya verilen bayrak ve pin numarası ile) Teklif verilmesi ile  belirlenmesine imkân tanınan, detayları ilgili İlan’da belirlenen sistemi,

Gayrimenkul”; Site üzerinden Açık Artırma, Teklif Toplama veya Canlı Müzayede’ye sunulacak olan gayrimenkulü,

Hizmet Bedeli”; Şirket tarafından sağlanacak hizmetler ve aracılık karşılığında satış konusu Gayrimenkul özelinde akdedilecek Satış Şartnamesi hüküm ve koşullarına göre belirlenen bedeli,

İlan”; Satıcılar tarafından Site’de yayınlanan, Açık Artırma, Teklif Toplama veya Canlı Müzayede’ye konu Gayrimenkul’e ilişkin detayların görüntülenebildiği içerikleri,

İş Saati”; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 09:00 – 18:00 arasındaki herhangi bir saati,

Katılım Koşulları”; İlan içerisinde yer alabilen, içerik ve detayları Satıcı tarafından belirlenecek olan Açık Artırma, Teklif Toplama ve Canlı Müzayede’ye ilişkin detayları içeren dokümanı,

Katılımcı”; İşbu Sözleşme’de belirtilen şekilde Açık Artırma, Teklif Toplama veya Canlı Müzayede’ye katılan Üye’yi,

Kazanan Katılımcı”; Açık Artırma, Teklif Toplama veya Canlı Müzayede sonucunda verdiği teklif Satıcı tarafından onaylanan Üye’yi,

Online Katılımcı”; Açık Artırma, Teklif Toplama veya Canlı Müzayede’lerde muzayede.com web sitesi üzerinden müzayedeye katılan Katılımcı’yı,

Online Teklif”; Canlı Müzayede’de salonda bulunmadan muzayede.com web sitesi üzerinden verilen Teklif’i

Satıcı”; Gayrimenkul’ünü Açık Artırma, Teklif Toplama veya Canlı Müzayede kapsamında satışa sunan tarafı,

Satış Şartnamesi”; Gayrimenkul’ün satış koşullarını içeren ve her Gayrimenkul için ayrıca imzalanan belgeyi,

Site”; http://www.muzayede.com adresi üzerinden hizmet vermekte olan web sitesini,

Sözleşme”; işbu Üyelik Sözleşmesi’ni,

Teklif”; Açık Artırma, Teklif Toplama veya Canlı Müzayede’de Katılımcı tarafından verilen beher bedel önerisini,

‘‘Teklif Toplama’’; Katılımcı ile Satıcı arasında ileride gerçekleştirilebilecek satış sözleşmesinde uygulanabilecek bedelin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen, her bir İlan özelinde bedelin teklif yolu ile belirlenmesine imkân tanınan, detayları ilgili İlan’da belirlenen sistemi,

Teminat”; Açık Artırma, Teklif Toplama veya Canlı Müzayede’deye katılabilmek için Katılımcı tarafından Satış Şartnmamesi’nde belirtilen yatırılacak bedel/oranı,

Üye”; Site’de sunulan hizmetlerden Katılımcı, Alıcı veya Satıcı sıfatıyla faydalanmak üzere işbu Sözleşme’yi akdeden tarafı ifade eder.

 

3 - Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme’nin konusu Üyeler’in Site’de sunulan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu kapsamda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

 

Site’nin amacı; Üyeler’e İlanlar arasından aradıkları özelliklere uygun olabilecek İlanlar’a ilişkin bilgilendirmelerin yapılmasının sağlanmasını, Gayrimenkul sahibi Satıcılar’ın satışa çıkaracakları Gayrimenkulleri ile ilgili bilgiler yayınlayabilmesini, Satıcılar’ın potansiyel alıcılarla buluşabilmesini, Satıcı ve Katılımcılar’ın kendi aralarında gerçekleştirebilecekleri satış sözleşmesi için fiyat ve satış koşulları hakkında karşılıklı bilgilendirmede bulunabilmesini, tüm kullanıcılar için Gayrimenkul satışları hakkında bilgilendirme ve karşılıklı iletişim imkanları sunulabilmesini ve bu kapsamda çeşitli katma değerli hizmetlerin sunulabilmesini sağlamaktır.

 

Site’de yer alan İlanlar ve bu İlanlar’a ilişkin olarak gerçekleştirilen her türlü işlemler, herhangi bir şekilde satış veya satış vaadi anlamında olmayıp Taraflar’ın satışa sunulması planlanan Gayrimenkuller’le ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunması ve bunun için iletişim sağlanması ile sınırlıdır. 

 

4 - Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

Site’de bulunan üyelik formunun talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurulması ve/veya Üye’nin Sosyal medya hesapları üzerinden giriş yapması ve işbu Sözleşme’nin kabul edilmesi ile Üye statüsü başlamaktadır. Üye, Site’ye sosyal medya hesabı üzerinden girmesi halinde Şirket’e işbu Sözleşme’ye konu hizmetler çerçevesinde sosyal medya hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder. Üye, sosyal medya hesabı üzerinden veya Şirket tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gerçekleştirilebilen üyelik kaydına ilaveten TCKN bilgisi, e-posta adresi ve cep telefonu numarası ile de Site’ye üye olabilir. Üye statüsünün kazanılması için başvuruda bulunan kişinin 18 yaşından büyük olması gereklidir. Şirket, gerekli gördüğü hallerde 65 yaşını geçmiş Üye’den gerek üyelik başında gerekse üyeliğin herhangi bir anında sağlık raporu talep edebilecek olup ilgili Üye’nin üyeliği bu raporun Şirket’e ibrazına kadar askıya alınabilecektir. 

 

Şirket tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üye başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket tarafından Üye’nin başvurusunun kabulü veya reddedilmemesi, Şirket’in Üye’yi yahut Üye tarafından sunulan bilgileri onayladığı şeklinde yorumlanamaz.

 

Üye, Site’nin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

 

Üye, oluşturulmuş hesabını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profilini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye tarafından tek bir hesap açılabilecek olup Üye’nin aynı ad veya başka adlar altında birden fazla hesap açması halinde Üye’nin hesaplarının tamamı ya da bir kısmı tüm içeriği ile birlikte Şirket tarafından silinebilecektir.

 

Üye, Site kapsamında, İlanlar’ı takip edebilecek Site’de yer alan içerikler ile ilgili güncel bilgi gönderimlerini alabilecek, Şirkete soru ve bilgi taleplerini yöneltebilecek, Şirket bu kapsamda Katılımcı ve/veya Üyeler’e geri dönüş yapabilecektir. Site üzerinden sunulan hizmetlerinden faydalanan Üyeler’e, ilgili arama ve İlanlar’a ilişkin SMS, e-posta veya Site üzerinden bildirimler iletilebilecektir. Bu hususlara ek olarak, Katılımcılar Açık Artırma’daki ve Teklif Toplama’da ki tüm Teklif’leri görebilecek olup, SMS ve e-posta aracılığı ile diğer Katılımcılar’ın verdiği Teklif’lerden haberdar olabilecektir. Üye tarafından, Site’de yer alan, kendisiyle iletişime geçilmesine ilişkin formun doldurulması halinde Üye’ye formda belirttiği özelliklere uygun Gayrimenkul ve İlanlar, paylaştığı iletişim bilgileri üzerinden düzenli bir şekilde bildirilecektir. 

 

Üye veya Katılımcı, herhangi bir İlan’a ilişkin olarak herhangi bir yöntemle doğrudan Satıcı ile irtibata geçmeyeceğini, Site’de yayımlanan herhangi bir İlan’ın alımını doğrudan Satıcı veya sair üçüncü kişiler üzerinden gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Üye Site üzerinden verdiği Teklif ile bağlı olup gerek İlan koşulları gerekse fiyat teklifine ilişkin pazarlık yapılmayacaktır. Üye’nin bu taahhütlerine aykırı davranması durumunda Şirket “Hizmet Bedeli ve Ödenmesi” bölümünde belirtilen Hizmet Bedeli’ne hak kazanacaktır.

 

Şirket, zaman zaman Site üzerinden Üyeler’e yönelik çeşitli kampanya ve benzeri uygulamalar düzenleyebilir. Bu uygulamalar dahilinde site üzerinden sunulacak hizmetlerin ücretlerinde indirim yapılması, hizmetlerin ücretsiz sağlanması veya benzeri kazandırmalar yapılabilecek olup her bir uygulamaya ilişkin koşullar Site üzerinden yayımlanacaktır. Üye, bu tip uygulamalar ve bunlardan faydalandırmanın Şirket’in münhasır takdirinde olduğunu ve bu tip uygulamaların yapılmasının Şirket adına bir taahhüt anlamına gelmediğini, Şirket’in her zaman bu kapsamdaki kazanımları geri alabileceğini kabul eder.

 

Üye, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

Üye, hesabında yer alan veya Site’ye kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve hukuka uygun olduğunu, yanıltıcı olmadığını, Site dahilinde diğer taraflarla gerçekleştirdiği iletişimlerin ve Site’de paylaştığı yorumların karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu paragraf başta olmak üzere Üye tarafından Site’de paylaşılan ve işbu Sözleşme ile Site’de yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı içerikler Site’den kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Üye’nin Site’den faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

 

Şirket’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üye, Şirket’in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu paragraf içerisinde belirtilen içerikleri Site’ye yüklemeyeceğini; gerek bu eylemlerle ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirket doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve Üye, Şirket’in üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminatı ve Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları sebebi  ile uğradığı her türlü zararlarını gidermek ile yükümlüdür

 

Şirket, Site’de yer alan İlanlar ve Site arayüzü ile ilgili olarak Üyeler’in sadece ilgili müzayedelerin içeriklerini öğrenme amacıyla müzayedeleri görüntülemesine ve Site arayüzünü kullanmasına izin vermektedir. Üye tarafından işbu Sözleşme kapsamı dışında bir amaçla veritabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak müzayedelere ulaşılmaya çalışılması, müzayedelerin kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, Site’deki  müzayedelere link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine Şirket tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Site veritabanı ve bu veritabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Şirket’in yazılı rızası olmadan kullanılamaz, kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz. Site veritabanının işbu paragrafta izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup Şirket’in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır. Üye, Site’ye yüklediği içeriklerin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı, vs. zararlı materyaller içermeyeceğini, Site’yi veri madenciliği gibi amaçlarla kullanmayacağını beyan eder.

 

Müzayede.com web sitesinde bulunan verilerin izinsiz  kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Şirket, Üye’nin Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye’nin Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’in uğrayacağı zararlar Üye’ye rücu edilecektir.

 

Üye Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

 

Üye tarafından herhangi bir şekilde Şirket’e iş modeli, İlan, Gayrimenkul vs. önerisi yapılması veya öneri niteliğinde kabul edilebilecek bilgilendirme, iletişim vs. gerçekleştirilmesi halinde, bunlar üzerindeki her türlü hak Şirket’e ait olacak olup Üye bunların kısmen veya tamamen hayata geçirilmesi halinde veya hayata geçirilmemesi ile ilgili olarak Şirket’ten herhangi bir hak, menfaat, ücret vs. talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

  

5 - Satıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

Satıcı konumundaki Üye, üyelik tesisi veya İlan verilmesi sırasında Gayrimenkul’e ilişkin olarak her türlü bilgi ve belgenin kendisinden talep edilebileceğini, bu bilgi ve belgeleri Şirket’e tam ve doğru şekilde sağlamakla yükümlü olacağını ve sağlamaması halinde Gayrimenkul ilanının yayınlanmayabileceğini kabul eder. Şirket, söz konusu bilgi ve belgeleri (görseller dahil olmak üzere) Site üzerinden yayımlama ve buna ek olarak reklam ve sair pazarlama materyallerinde kullanma hakkına sahip olacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, Şirket’in, Site üzerinden satışa çıkarılacak gayrimenkullere dair Satıcı tarafından sağlanan bilgileri inceleme veya doğrulama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Satıcı tarafından sağlanan bilgilerin herhangi bir şekilde eksik veya hatalı olması ve bu doğrultuda üçüncü kişilerin Şirket’e karşı hak iddiasında bulunması halinde, Satıcı Şirket’in ilgili tutarları kendisine rücu edebileceğini kabul eder.

 

Satıcı konumundaki Üye, Açık Artırma konusu Gayrimenkul’e ilişkin satış hakkına tek başına sahip olduğunu veya işbu Sözleşme’yi akdederek Gayrimenkul’ü Site’de yayınlanmak ve/veya satış işlemlerini gerçekleştirmek için hak sahiplerinden gerekli yetkilendirmeleri almış olduğunu, bu kapsamda satış işlemlerini gerçekleştirmesi için gerekli olan vekaletname kopyalarını sunacağını, gerek Açık Artırma’nın düzenlenmesi ve bu süreçte ilgili bilgi ve belgelerin sunulması, gerek müteakip satışın gerçekleştirilmesinin herhangi bir üçüncü kişinin mülkiyet ve sair haklarına halel getirecek nitelik taşımadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu şekilde bir aykırılık içerdiği tespit veya ihbar edilen İlanlar herhangi bir bildirim olmaksızın yayından kaldırılabilecek veya yayına alınması reddedilebilecektir.

 

Satıcı, Şirket tarafından Kazanan Katılımcı’nın iletişim bilgilerinin paylaşıldığı haller saklı olmak üzere, bir Üye veya Katılımcı ile satış amaçlı olarak doğrudan iletişim kurmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

Satıcı, Gayrimenkul’ün Katılımcılar tarafından görülmek istenmesi halinde, Şirket tarafından kendisine bilgi verilebileceğini ve bu durumda Gayrimenkul’ün anahtar teslim bilgisini paylaşarak gösterimi sağlayacağını taahhüt eder.

 

Satıcı ilgili Gayrimenkuller’e ilişkin olarak kendisinin önceden ödemekle yükümlü olduğu herhangi bir borcu olmadığını, Kazanan Katılımcı ile aksini kararlaştırmadıkları müddetçe, Kazanan Katılımcı’nın bu borçlar nedeniyle maruz kalabileceği her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder. 

 

Şirket ile Satıcı arasında ilgili Gayrimenkul özelinde akdedilen sözleşmede aksi belirtilmedikçe, Şirket, Satıcı tarafından yayınlanması talep edilen Gayrimenkul’e ilişkin pazarlama faaliyetlerinde, ilgili sözleşmede belirlenen süre boyunca ve her halükarda ilgili İlan yayında olduğu müddetçe münferiden, münhasıran, tek yetkili olacaktır. Satıcı, söz konusu süre içerisinde bizzat veya üçüncü kişiler aracılığı ile ilgili Gayrimenkul’un pazarlama ve satışını gerçekleştirmeyeceğini kabul ve beyan eder.

 

Satıcı, Şirket ile ilgili Gayrimenkul’ün minimum satış bedeli üzerinde mutabık kaldıktan sonra Şirket ile ilgili Gayrimenkul özelinde gayrimenkulün satılmasına ilişkin sözleşmeyi akdetmesi gerektiğini kabul ve beyan eder. 

 

6 - Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları ile Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme, Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Üye güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Üye bizzat sorumlu olacaktır.

 

Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Üyeler’in (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Üyeler’in Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Şirket ve diğer Üyeler’e zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

 

Üye tarafından Site’ye sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup Şirket Üye bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanmaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Üye, kişisel verileri dahil bilgilerinin, hizmetin sağlanması için gerekli olması halinde ve yalnız bu kapsamda kullanılması kaydı ile Şirket’in alt yüklenici veya hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabileceğini kabul eder. Site’de toplanan bilgiler, Şirket tarafından işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilecektir. Şirket, ayrıca Üye tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturma, istatistiksel çalışmalar yapma ve ayrıca onay alınmış olması halinde kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Üye ayrıca geçmiş satışlara ilişkin Teklif ve sair bilgilerin Üye ismi gösterilmeksizin Site üzerinden yayımlanabileceğini kabul eder.

 

Şirket, Üye bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Şirket’in bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’nin kullanımına ilişkin risk, Üyeler’e aittir.

 

İlanlar’da yer alan bilgiler Gayrimenkul ile ilgili temel özelliklerin tanıtımına yönelik olup salt bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir taahhüt içermemektedir. Gayrimenkul, mevcut hukuki ve fiili durumu (elektrik, su, doğalgaz abonelik durumu, aidat ve prim ödemeleri, lojman olarak tahsis, kiracı, işgal, hasar, tapu kaydı, hisse, alan (m²), imar durumu, iskan, sit, vefa hakkı, şüf’a hakkı, bilumum şerhler vb. durumlar) ile önceden görülüp, ilgili belediye, tapu dairesi vb. ilgili resmi kurumlarda gerekli araştırmaların yapılması Katılımcılar’ın sorumluluğundadır. Katılımcı bu kapsamda bir eksiklik, ayıp, hasar, farklılık ve sair nedenli itiraz, dava ve talepte bulunmayacağını, işbu kapsamda her türlü talep ve itiraz haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt ettiğini kabul ve beyan eder.

 

7 - Açık Artırma Yöntemine İlişkin Koşullar

Üye, Satıcı sıfatıyla İlan verebilmek için, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayıp satmak istiyorum formunu doldurması ve form kapsamında satış yöntemi olarak Şirket tarafından herhangi bir müzayedeye, Açık Artırma’ya veya Teklif Toplama’ya yönlendirileceğini  kabul eder. Şirket, Satıcı’nın ilgili Gayrimenkul’e ilişkin verdiği bilgilere istinaden ön değerlendirme yaparak tahmini bir minimum satış bedeli belirleyecektir. Şirket, Gayrimenkul’e ilişkin ekspertiz raporu temin ettikten sonra belirlenen minimum satış bedelini değiştirebilecektir. Satıcı, satmak istiyorum formunu doldurmasından ya da Gayrimenkul’e ilişkin ekspertiz raporunun incelenmesinden sonra Şirket’in İlan’ı reddedebileceğini ve ayrıca Şirket’in, ekspertiz raporunda yer alan eksik ve hatalardan sorumlu olmayacağını, dilerse kendisinin de bir ekspertiz raporu yaptırabileceğini kabul eder. Satıcı, ekspertiz raporunu paylaştıktan sonra ekspertiz raporunda belirtilmiş bedele uygun bir minimum satış bedeli belirleyip Şirket’e bildirecektir. Şirket dilerse, minimum satış bedelini İlan’da göstermeyerek Katılımcılar’ın bilgisine sunmayabilir. Satıcı, Şirket tarafından belirlenecek Açık Artırma başlangıç bedelinin belirlenen minimum satış bedelinin altında olabileceğini kabul eder. Liste’ye dahil herhangi bir Gayrimenkul için Site üzerinde Açık Artırma süreci başlamışsa, Satıcı ilgili Gayrimenkul’ün belirlenen minimum satış bedelini Açık Artırma sonuçlanıncaya kadar arttıramaz ancak azaltabilir. Katılımcı, Açık Artırma süresince minimum satış bedelinin değiştirilmesi nedeniyle Şirket veya Satıcı’dan herhangi bir talepte bulunamaz. 

Gayrimenkul’e ilişkin Açık Artırma başlangıç bedeli Şirket tarafından belirlenecek olup Satıcı’nın bu bedelin tespitine ilişkin olarak Şirket’ten herhangi bir hak talebi söz konusu olamaz.

 

Üye, Katılımcı sıfatıyla bir Açık Artırma’ya katılabilmek için ilgili Açık Artırma’ya ilişkin Katılım Koşulları’nı yerine getirecek  ve sair bilgiler ile varsa dokümanları okuyacak ve Açık Artırma’ya katılarak tüm koşulları onaylamış kabul edilecektir. Bunun yanı sıra Katılımcı sıfatına sahip olmak isteyen Üye, Satış Şartnamesi’nde belirtilen Teminat bedeli ve “Müzayede Katılım  Koşulları” bölümünde belirtilen şekilde Hizmet Bedeli ödemesini gerçekleştirecektir

 

Şirket ile Satıcı arasında bu yönde bir mutabakat olması halinde, Gayrimenkul’e ilişkin Katılım Koşulları belirlenebilecektir. Bu durumlarda, Açık Artırma’ya ilişkin Katılım Koşulları Satıcılar tarafından onaylanmakta olup her bir Müzayede ye ilişkin Katılım Koşulları birbirinden farklı olabilecektir. Katılımcının Müzayedeye ve Teklif Toplama ya  katılması ile birlikte ilgili Müzayede ve Teklif Toplama içinde yayınlanan Katılım Koşulları işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası haline gelecektir. Şirket’in Katılım Koşulları ve içerikleri hakkında doğrudan bilgisi ya da bunlar üzerinde müdahalesi olmadığı gibi, bunlara ilişkin her türlü iddia ve talebin muhatabı ilgili Satıcı’dır. 

 

Katılımcı sıfatına sahip olmak isteyen Üye, Açık Artırma kapsamında Teklif vermeden hemen önce, Şirket’in takdirine bağlı olarak cep telefonu numarası (veya elektronik posta) üzerinden  tek seferlik şifre vasıtasıyla doğrulama süreci işletilebileceğini kabul eder. Açık Artırma’nın başlangıç tarihi ve süresi Şirket tarafından belirlenecek olup Satıcı bu süre sonunda Kazanan Katılımcı’ya ilişkin onayını Şirket’e, Şirket’in öngördüğü yöntemlerle bildirecektir. Bu süre içerisinde bir bildirim yapılmadığı takdirde, Kazanan Katılımcı’ya satış reddedilmiş sayılacaktır. Şirket Açık Artırma’nın sonuçlanmasını takiben Satıcı tarafından onaylanan Kazanan Katılımcı ve Satıcı’ya birbirlerinin iletişim bilgilerini, Katılım Koşulları ve Açık Artıma bilgilerini iletecek ve ilgili tarafların çevrimiçi iletişimine imkan sağlayacaktır. Üye, bu kapsamda bilgilerinin paylaşımına peşinen muvafakat eder. Talep halinde, Kazanan Katılımcı, Şirket ve/veya Satıcı tarafından gönderilmesi istenen her türlü ek belge ve dokümanı imzalayarak Şirket’e ve/veya Satıcı’ya iletmekle yükümlüdür. 

 

8 - Teklif Toplama Yöntemine İlişkin Koşullar

Üye, Satıcı sıfatıyla İlan verebilmek için, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayıp satmak istiyorum formunu doldurması ve form kapsamında satış yöntemi olarak Teklif Toplama’yı seçmesi gerektiğini kabul eder. Üye, satmak istiyorum formunu doldurmasından sonra Şirket’in İlan’ı reddedebileceğini kabul eder. Satıcı, Gayrimenkul’e ilişkin optimum satış bedeli belirleyerek Şirket’e bildirecek olup Teklif Toplama sırasında Katılımcılar tarafından bu bedelin altında teklifler verilebilecektir. Şirket, belirlenen optimum satış bedelini reddederek Satıcı’dan yeni bir en uygun satış bedeli belirlemesini talep edebilecektir.   

 

Üye, Katılımcı sıfatıyla bir Teklif Toplama kapsamında pazarlık süreci başlatabilmek için ilgili Teklif Toplama’ya ilişkin Katılım Koşulları ve sair bilgiler ile varsa dokümanları okuyacak ve Teklif Toplama kapsamında ilgili Gayrimenkul’e ilişkin Teklif vererek tüm koşulları onaylamış kabul edilecektir. Satıcı, Teklif Toplama yöntemiyle sunulacak bir İlan oluşturmak için ise Şirket tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri paylaşacaktır. Bunun yanı sıra Katılımcı sıfatına sahip olmak isteyen Üye, Teklif Toplama kapsamında pazarlık süreci başlatmaya ilişkin Şirket tarafından belirlenen Hizmet Bedeli’nin Şirket’e ödenmesi için Şirket’le mesafeli satış sözleşmesi akdedecek ve “Teklif Toplama Hizmet Bedeline İlişkin Koşullar” bölümünde belirtilen şekilde Hizmet Bedeli ödemesini gerçekleştirecektir.   

 

Şirket ile Satıcı arasında bu yönde bir mutabakat olması halinde, Gayrimenkul’e ilişkin Katılım Koşulları belirlenebilecektir. Bu durumlarda, Teklif Toplama’ya ilişkin Katılım Koşulları Satıcılar tarafından onaylanmakta olup her bir İlan’a ilişkin Katılım Koşulları birbirinden farklı olabilecektir. Katılımcı’nın Teklif Toplama kapsamında ilgili Gayrimenkul’e ilişkin Teklif vermesi ile birlikte ilgili İlan içinde yayımlanan Katılım Koşulları işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası haline gelecektir. Şirket’in Katılım Koşulları ve içerikleri hakkında doğrudan bilgisi ya da bunlar üzerinde müdahalesi olmadığı gibi, bunlara ilişkin her türlü iddia ve talebin muhatabı ilgili Satıcı’dır.  

 

Katılımcı sıfatına sahip olmak isteyen Üye, Teklif Toplama kapsamında Teklif vermeden hemen önce, Şirket’in takdirine bağlı olarak cep telefonu numarası üzerinden tek seferlik şifre vasıtasıyla doğrulama süreci işletilebileceğini kabul eder. Teklif Toplama kapsamında ilgili Gayrimenkul’e ilişkin Teklif verilmesi ile birlikte Satıcı ve Teklif’i veren Katılımcı arasında pazarlık süreci başlayacak olup bu süreç boyunca diğer Üye’ler tarafından Teklif verilmesi mümkün olmayacaktır. Satıcı, teklifin kendisine iletilmesini takiben İlan özelinde belirtilen süre içerisinde teklife ilişkin Şirket’in öngördüğü yöntemlerle kabul veya ret bildiriminde bulunacağını kabul eder. Bildirim süresi, her halükarda minimum 6 (altı) İş Saati olarak belirlenecektir. Belirtilen süre içerisinde bir bildirim yapılmadığı takdirde, Katılımcı’nın teklifi reddedilmiş sayılacaktır. Ret bildirimini alan Katılımcı, “Teklif Toplama Hizmet Bedeline İlişkin Koşullar” bölümünde belirtilen şekilde provizyon alınmasını veya EFT/havale yolu ile veya Şirket tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla Hizmet Bedeli tahsil edilmesini takiben 5 (beş) iş günü içerisinde, işbu paragrafta anlatılan teklif değerlendirme süreci işleyecek şekilde, yeni tekliflerde bulunabilecektir. 5 (beş) iş günlük sürenin dolmasını takiben pazarlık süreci sona erecek olup Satıcı ve Katılımcı’nın bu süreçte satış bedeli üzerinde anlaşamaması halinde Teklif Toplama sistemi bir sonraki Katılımcı yeni bir Teklif verene kadar tüm Üyeler’e yeniden açılmış sayılacaktır. Şirket Teklif Toplama kapsamında teklifi Satıcı tarafından kabul edilen Kazanan Katılımcı ve Satıcı’ya birbirlerinin iletişim bilgilerini, Katılım Koşulları ve Teklif Toplama bilgilerini iletecek ve ilgili tarafların çevrimiçi iletişimine imkan sağlayacaktır. Üye, bu kapsamda bilgilerinin paylaşımına peşinen muvafakat eder. Talep halinde, Kazanan Katılımcı, Şirket ve/veya Satıcı tarafından gönderilmesi istenen her türlü ek belge ve dokümanı imzalayarak Şirket’e ve/veya Satıcı’ya iletmekle yükümlüdür.

 

9 - Canlı Müzayede Yöntemine İlişkin Koşullar

Üye,  Teklif vermek için kayıt yapmadan önce, ilgilendiği müzayedenin Satış Şartnamesi’ni okuması gerekmektedir. Satış Şartnamesi her Canlı Müzayede’de değişmektedir ve “Canlı Müzayede Kayıt” sayfasındaki “Müzayede Katılım Şartnamesi” butonuna tıklayarak ulaşılabilir. Katılımcı’nın Canlı  Müzayede’lere kayıt olup Teklif verebilmesi için, “Müzayede Şartnamesi”ni okuyup kabul etmesi ve müzayede için gerekli Katılım Teminatı’nı yatırması gerekmektedir. Online Katılımcı’larının müzayede salonundan canlı olarak yayınlanacak bütün duyuruları dikkate almaları gerekmektedir. Üye’lerin, ilgilendikleri bütün Gayrimenkul’leri müzayede öncesinde bizzat incelemeleri önemle tavsiye edilir. Teklif vermek, online olarak Canlı Müzayede’ye katılım, müzayede.com tarafından alternatif bir teklif verme sistemi olarak sağlanmış ücretsiz bir hizmettir. Müzayede.com, satış sırasında Online Teklif verme yetkilerini reddetme ya da kaldırma hakkına sahiptir. Katılımcı bilgisayarında “Teklif Verme” ekranında oturum açmış durumda iken, en yüksek teklifi vermesi durumunda; satın alma bedelini, Hizmet Bedeli’ni ve uygulanacak bütün vergiler ile diğer ücretleri ödeme sorumluluğunu üstlenir. Katılımcı, “Teklif Veriniz” butonuna tıkladığı anda teklifi kabul edilir. Aynı zamanda bu yöntemle verilen Teklif’lerin son halinde olduğunu ve hiçbir şekilde Teklif’lerin değiştirilemeyeceğini ya da geri çekilemeyeceğini Üye kabul eder. Canlı Müzayede sırasında, Online Teklif’ler dışındaki Teklif’ler Online Katılımcı’nın bilgisayarında salon Teklif’leri olarak görülecektir. Salon Teklif’leri, müzayede salonundaki Katılımcı’ları, telefon ile katılanları, namevcut Teklif’leri içermektedir. Online Teklif ile salondan gelen Teklif’in aynı olması halinde genellikle salon Teklif’ine öncelik tanınacaktır. Sıradaki artırma rakamı, kullanıma kolaylık sağlamak amacıyla kırmızı renkli “Teklif Veriniz” butonunun üzerinde gösterilmektedir. Artırma aralıkları değişken olmakla birlikte, Online Katılımcı’ları “Teklif Veriniz” butonunun üzerinde görünen rakam dışında Teklif veremezler. Kürsü ve salonlarda tutulan görüntü ve ses kayıtları, olası tüm anlaşmazlıklarda kesin delil olarak kabul edilecektir. Herhangi bir online kayıt ya da size gönderilen bir mesajla kürsü kaydı arasındaki uyuşmazlık durumunda kürsü kayıtları dikkate alınacaktır. 

 

10 - Satış Sürecine İlişkin Hükümler

Satış işlemi, Şirket’in ilk bildirimini takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde tamamlanacaktır. Şirket’in insiyatifinde olmak üzere, Teklif Toplama kapsamında İlan veren gerçek kişi Satıcı’dan, satışı onaylamasını takiben Şirket’e bilgilerini sunduğu kart üzerinden provizyon alınarak veya Şirket hesabına EFT/havale yolu ile gönderimi yapılarak veya Şirket tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla, her halde Satış Şartnamesi’nde belirtilen orandaki bedel tahsil edilecektir. Satıcı’nın kart bilgileri “Hizmet Bedeli ve Ödenmesi” bölümünde belirtilen şekilde saklanacaktır. Satıcı, bedelin tahsil edildiği tarih itibariyle kredi kartında veya banka hesabında yeterli bakiye olmaması vs. nedenlerle ilgili provizyon alınamaması veya EFT/havale yolu ile transfer edilememesi veya Şirket tarafından belirlenen diğer ödeme yönteminin gerçekleştirilememesi halinde Kazanan Katılımcı ile iletişime geçemeyeceğini ve Şirket tarafından satış sürecinin askıya alınacağını kabul eder. Satıcı’nın tapu devrinin gerçekleştiğini gösteren kanıtlayıcı belgenin bir nüshasını Şirket’in öngördüğü yöntemlerle iletmesi ile birlikte kredi kartını çıkaran bankanın kurallarına göre provizyon düşüşü gerçekleşecek veya EFT/havale yolu ile veya Şirket tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla tahsil edilen tutarın banka kural ve koşulları doğrultusunda iadesi yapılacaktır. Kazanan Katılımcı’nın satış işlemlerini gerçekleştirmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen süreçleri yerine getirmesine rağmen satış işleminin Satıcı’dan kaynaklanan nedenlerle gerçekleştirilememesi halinde Satıcı’dan alınan Hizmet Bedeli Şirket ile Satıcı arasında aksi yönde bir mutabakat olmadığı sürece iade edilmeyecektir. 

 

Kazanan Katılımcı’nın işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde Satıcı ile irtibata geçmemesi yahut yine işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde satış işlemlerini gerçekleştirmediğinin Satıcı tarafından Şirket’e bildirilmesi ve Satıcı’nın talep etmesi halinde; yeni bir Teklif Toplama süreci başlatılacak veya Açık Artırma kapsamında Gayrimenkul’un satışı için bir sonraki Katılımcı’nın iletişim bilgileri Satıcı’ya iletilecek ve Katılımcı’ya ilgili hizmetler sunulacaktır. Kazanan Katılımcı, bu durumlarda Satıcı’nın diğer bir Katılımcı ile satış görüşmelerinde bulunabileceğini, gerek Şirket gerekse Satıcı’dan herhangi bir hak kaybı ve zarar tazmini talebinde bulunmayacağını, Satıcı ile Gayrimenkul satışı için görüşmeleri sonlandıracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’in işbu paragraf kapsamında Satıcı tarafından yapılan bildirimlerin doğruluğunu sorgulama yükümlülüğü bulunmamakta olup Satıcı tarafından bildirim yapılması halinde ayrıca bir araştırma yapılmasına gerek görülmeden işbu paragrafta Açık Artırma veya Teklif Toplama özelinde belirtilen süreç işletilecektir. 

 

Katılımcı, satış işleminin gerçekleşmesi için Şirket tarafından ek teminatlar talep edilebileceğini kabul eder. Kazanan Katılımcı, Satıcı’nın satışı onaylamasını takip eden 3 (üç) gün içinde Katılım Koşulları’nda öngörülmesi halinde bu Teminat bedelini Satıcı’ya/Şirket’e ödemek, Satıcı da Teminat bedeli’nin ödendiği günü takip eden 15 (onbeş) gün içinde tapu işlemlerine başlamak için gerekli ortamı hazırlamakla yükümlüdür. 

 

Kazanan Katılımcı’nın söz konusu Teminat bedeli’ni ödememesi halinde Şirket, Kazanan Katılımcı ya da Satıcı’nın onayını almaksızın Gayrimenkul için tekrar bir Açık Artırma veya Teklif Toplama süreci başlatabilecektir.   

 

Açık Artırma veya Teklif Toplama işlemi Katılımcı ve/veya Kazanan Katılımcı ile Satıcı arasında herhangi bir şekilde Gayrimenkul satışı veya satış taahhüdü anlamına gelmeyip ileride taraflar arasında gerçekleştirilebilecek satış sözleşmesinde şart ve bedellerin görüşülebilmesi için Katılımcılar arasında rekabetçi bir ortamın sağlanarak iletişim imkanının sunulması ile sınırlı olup Açık Artırma veya Teklif Toplama Hizmet Bedeli de söz konusu iletişim imkanlarının sağlanması sebebiyle alınmaktadır. Bu doğrultuda Şirket, Satıcı ve Kazanan Katılımcı (veya diğer Katılımcı’lar) arasında gerçekleşebilecek satış veya satış taahhüdü veya satış sözleşmelerine ilişkin görüşmeler işlemlerinin tarafı olmayıp bu işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu da bulunmamaktadır.

 

Katılımcı’nın birden fazla Açık Artırma veya Teklif Toplama’da Kazanan Katılımcı veya Satıcı tarafından Açık Artırma kapsamında onaylanan ikinci Katılımcı konumunda olup satış işlemlerini gerçekleştirmemesi halinde Şirket kendi takdirine bağlı olarak Katılımcı’nın üyeliğini askıya alabilecek veya sona erdirebilecek ve/veya mevcut tekliflerini Site’den kaldırabilecektir.

 

Katılımcılar, katılım gösterdikleri Açık Artırma, Teklif Toplama veya Canlı Müzayede kapsamı ile ilgili olarak Şirket’e sundukları bilgilerinin ilgili Satıcı ile paylaşılabileceğini kabul ederler.

 

Açık Artırma, Teklif Toplama veya Canlı Müzayede sonucundaki satışlar yalnızca katılım sırasında belirtilen isme gerçekleştirilecek olup bu isim dışında bir kişiye satış ancak Şirket ve Satıcı’nın bu hususu onaylaması halinde mümkün olacaktır.

 

11 - Hizmet Bedeli ve Ödenmesi

Açık Artırma, Teklif Toplama veya Canlı Müzayede Hizmet  Bedeli’nin ödenmesi kapsamında Üyeler tarafından sağlanan kredi kartı bilgileri kesinlikle Şirket nezdinde saklanmamaktadır. Üyeler’in Site üzerinden gerçekleştirdiği ödeme işlemlerinde kullandığı kredi kartı ve ödeme bilgileri Şirket’in bu hususta hizmet aldığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ödeme hizmetleri sağlamak üzere yetkilendirilmiş bulunan üçüncü kişi firmalarca saklanacak olup ilgili Üye bu hususa peşinen muvafakat etmektedir. Bu kapsamda Üye, kredi kartı ve ödeme bilgilerinin saklanması, kullanılması ve yetkisiz kullanımı da dahil her türlü talep ve şikayetlerini doğrudan ilgili üçüncü kişi kuruluşa bildirmekle yükümlüdür. Üye, bahsi geçen talep ve şikayetlere ilişkin olarak Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

12 - Açık Artırma Hizmet Bedeli’ne İlişkin Koşullar

Katılımcı olmak isteyen Üye ve Şirket, Üye’nin Açık Artırma’ya katılımı öncesinde mesafeli satış sözleşmesi akdedecektir. Üye tahsilatın gerçekleştirileceği kart bilgisini Açık Artırma’ya ilişkin teklif verirken sunacak, bu bilgiler yukarıda belirtilen şekilde saklanacak ve ilgili Hizmet Bedeli’ne ilişkin olarak Açık Artırma tarihinden 48 (kırksekiz) saat önce kart üzerinden provizyon alınarak veya Şirket hesabına EFT/havale yolu ile gönderimi yapılarak veya Şirket tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla işlem gerçekleştirilecektir. Üye, bu tarih itibariyle kredi kartında veya banka hesabında yeterli bakiye olmaması vs. nedenlerle ilgili provizyon alınamaması veya EFT/havale yolu ile transfer edilememesi veya Şirket tarafından belirlenen diğer ödeme yönteminin gerçekleştirilememesi halinde Açık Artırma’ya katılım imkanı olmayacağını kabul eder. 

 

Tüm Katılımcı’lardan belirtilen şekilde provizyon alınacak veya EFT/havale yolu ile veya Şirket tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla Hizmet Bedeli tahsil edilecek olmakla birlikte, Kazanan Katılımcı dışındaki diğer Katılımcı’lardan Hizmet Bedeli tahsil edilmeyecek, kredi kartını çıkaran bankanın kurallarına göre provizyon düşüşü gerçekleşecek veya EFT/havale yolu ile veya Şirket tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla tahsil edilen tutarın banka kural ve koşulları doğrultusunda ve şartnamelerdeki mevcut olan koşullara göre iadesi yapılacaktır. Kazanan Katılımcı (veya Satıcı tarafından onaylanan ikinci Katılımcı) veya Satıcı, kendisinden kaynaklanan nedenlerle satış işleminin tamamlanmaması/tamamlanamaması halinde de Şirket’e ilgili tutarı ödemekle yükümlü olacağını, aksi belirlenmediği müddetçe ilgili tutarın Şirket tarafından ek bir onaya veya ihtara gerek olmaksızın tahsil edilebileceğini kabul ve beyan eder.  

 

13 - Teklif Toplama Hizmet Bedeline İlişkin Koşullar

Katılımcı olmak isteyen Üye ve Şirket, Üye’nin Teklif Toplama’ya katılımı öncesinde mesafeli satış sözleşmesi akdedecektir. Üye tahsilatın gerçekleştirileceği kart bilgisini Teklif Toplama’ya ilişkin teklif verirken sunacak, bu bilgiler yukarıda belirtilen şekilde saklanacak ve ilgili Hizmet Bedeli’ne ilişkin olarak teklif verme tarihinde, her bir Teklif Toplama kapsamında bir defalığa mahsus olmak üzere, kart üzerinden provizyon alınarak veya Şirket hesabına EFT/havale yolu ile gönderimi yapılarak veya Şirket tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla Teminat bedeli ödeme işlemini gerçekleştirilecektir. Üye, bu tarih itibariyle kredi kartında veya banka hesabında yeterli bakiye olmaması vs. nedenlerle ilgili provizyon alınamaması veya EFT/havale yolu ile transfer edilememesi veya Şirket tarafından belirlenen diğer ödeme yönteminin gerçekleştirilememesi halinde Teklif Toplama’ya katılım imkânı olmayacağını kabul eder.  

 

Tüm Katılımcılar’dan belirtilen şekilde provizyon alınacak veya EFT/havale yolu ile veya Şirket tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla Hizmet Bedeli tahsil edilecek olmakla birlikte, Kazanan Katılımcı dışındaki diğer Katılımcılar’dan Hizmet Bedeli tahsil edilmeyecek, kredi kartını çıkaran bankanın kurallarına göre provizyon düşüşü gerçekleşecek veya EFT/havale yolu ile veya Şirket tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla tahsil edilen tutarın banka, şartnamedeki mevcut şartlar, kural ve koşulları doğrultusunda iadesi yapılacaktır. Kazanan Katılımcı veya Satıcı, kendisinden kaynaklanan nedenlerle satış işleminin tamamlanmaması/tamamlanamaması halinde de Şirket’e ilgili tutarı ödemekle yükümlü olacağını, aksi belirlenmediği müddetçe ilgili tutarın Şirket tarafından ek bir onaya veya ihtara gerek olmaksızın tahsil edilebileceğini kabul ve beyan eder.  

 

14 - Canlı Müzayede Hizmet Bedeline İlişkin Koşullar

Müzayedeler esnasında herhangi bir Gayrimenkul için en yüksek Teklif’i veren Katılımcı’ya satın alma geçmişi detayı e-posta ile ulaşacaktır. Bu bir fatura değildir. Olası iletişimsizlik durumlarında, Katılımcı’ların satıştan hemen sonra telefonla ya da kişisel olarak Şirket ile iletişim kurması ve tekliflerinin sonucunu öğrenmesi önerilmektedir. Son Teklif’in Üye’ye ait olması durumunda satış bedeline ilaveten ödenmesi gereken Hizmet Bedeli ve uygulanacak vergiler ile diğer ücretler hakkındaki detaylar Satış Şartnamesi’nde mevcuttur. Ödeme ile ilgili koşullar, kazananın teklifi hangi ortamdan verildiğinden bağımsızdır ve bütün katılımcılar için aynıdır. 

 

15 - Hizmet Bedeli ve Ödenmesi

Satıcı, Şirket tarafından kendisine sağlanacak hizmetler ve aracılık karşılığında satış konusu gayrimenkul özelinde akdedilecek Satış Şartnamesi hüküm ve koşullarına göre belirlenen Hizmet Bedeli’ni ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

 

16 - Sorumluluğun Sınırlandırılması

Şirket, Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile Şirket’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

Üye, Site’de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Üye’ye iletilecek yahut rücu edilecektir. Üye, Şirket’in Satıcılar tarafından sağlanan İlan ve diğer içerikler de dahil olmak üzere Site üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içerik ve bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

Üye, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka web sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği web sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

ÜYE’NİN SİTE’Yİ KULLANMASI, CANLI MÜZAYEDE, AÇIK ARTIRMA VEYA TEKLİF TOPLAMA OLUŞTURMASI, CANLI MÜZAYEDE, AÇIK ARTIRMA VEYA TEKLİF TOPLAMA’YA KATILMASI, CANLI MÜZAYEDE, AÇIK ARTIRMA VEYA TEKLİF TOPLAMA SONUCUNDA SATIŞ İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİ VE BU KAPSAMDAKİ DİĞER HER TÜRLÜ İŞLEME İLİŞKİN HER TÜRLÜ RİSK MÜNHASIRSAN ÜYE ÜZERİNDE OLACAKTIR. ÜYE, İLANLAR’LA İLGİLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLADIĞI SATIN ALMA VEYA SATIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET’TEN HANGİ NAM ALTINDA OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMAYACAĞINI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. ŞİRKET, UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI, DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN SİTE’NİN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. SİTE VE SİTE KAPSAMINDAKİ ÖZELLİKLER VE SAİR İÇERİKLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP, BU KAPSAMDA ŞİRKET’İN BUNLARIN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VE GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUK YA DA TAAHHÜDÜ BULUNMAMAKTADIR. ŞİRKET, İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK VEYA İHLALİN SÖZ KONUSU OLMAMASINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR.

 

Şirket, Site’de yer alan İlanlar bakımından 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “yer sağlayıcı” sıfatına sahip olup Üye bu kapsamda Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

Üye, Site ve Site üzerinden sunulan içerik ve hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

 

Üye, Şirket’in Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

 

17 - Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

 

18 - Yürürlük

İşbu Sözleşme Üye tarafından işbu Sözleşme’nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer. 

 

19 - Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

Şirket; işbu Sözleşme ve Site’de belirtilen kural ve koşullar ile hukuka aykırılık, Üye başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Üye başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Üye hakkında şikayetler veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Şirket tarafından risk olarak değerlendirilmesi, Üye’nin faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshederek Üye statüsüne son verebilir, Üye’nin üyelik statüsünü askıya alabilir.

Şirket dilediği zamanda Site’yi ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

Üye, üyelik statüsünün bu bölümde belirtilen şekilde sona erdirilmesi durumunda kendisine ait Site’de yer alan tüm içeriklerin Şirket tarafından silinebileceğini kabul eder.

 

21 - Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.